+389 43 400 100

Станица за технички преглед

Технички испитувања, анализи и регистрација на возила

Контакт

14 Годишно искуство

Кои сме ние?

Нашето здружение на возачи е водечка институција во регионот на тиквешијата со богато искуство од 14 години. Ние сме посветени на поддршка и заштита на интересите на нашите членови, преку обезбедување на квалитетни услуги и информации во врска со секојдневните предизвици на возењето.

Со нашето долгогодишно искуство и ангажираност кон безбедноста и комуникацијата меѓу возачите, ние сме есенцијален дел од заедницата на тиквешијата. Преку различни услуги за нашите членови оивозможуваме сигурно и безбедно возење.

Контакт

Регистрација на возила

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈА

барање за регистрација

сообраќајна дозвола лична карта и сопственикот

лично овластување за регистрација (правни лица)

ПРВА РЕГИСТРАЦИЈА

барање за регистрација

фактура за купопродажба

царинска потврда и царинска декларација

хомологација

лична карта и сопственикот лично

овластување за регистрација (правни лица)

МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

2 фотографии

возачка дозвола

лична карта или пасош

ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО (ПОЛНОМОШНО)

сообраќајна од возилото

лично сопственикот на возилото со документ за идентификација

корисникот на возилото со пасош

Времетраењето на полномошното е 1 година.

Галерија

Техничка служба

Здружени Возачи Тиквеш е овластенo правно лице за вршење технички преглед на сите видови возила.
Задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај. Можат да се регистрираат само оние моторни возила, возила на моторен погон и приклучни возила за кои на задолжителниот преглед ќе се утврди дека се исправни.

A-Тест
Хомологација
Тахографи
ЕКТМ Сертификат
АДР Сертификат

Осигурување

Здружени Возачи Тиквеш е овластенo правно лице за вршење технички преглед на сите видови возила.Задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај. Можат да се регистрираат само оние моторни возила, возила на моторен погон и приклучни возила за кои на задолжителниот преглед ќе се утврди дека се исправни.

Осигурување од автоодговорност
Каско осигурување
Зелен картон
Осигурување на патници во јавен превоз
Патничко осигурување
Осигурување на домаќинство
Имотно осигурување
Осигурување на транспорт
Гранично осигурување
Осигурување од незгода

Документи

Меѓународна возачка дозвола

МВД се издава на граѓани на Р. Македонија врз основа на нивната национална возачка дозвола.
ВИДЕТЕ БАРАЊЕ

Дозвола (Одобрение) за управување со туѓо моторно возило

ДТВ се издава на граѓани на Р.Македонија на основа на овластување од сопственикот на возилото.

Зелена карта

Издавање на зелени карти од сите осигурителни компании

Контакт

Адреса

Шишка 172, Кавадарци, Северна Македонија

Телефон

+389 43 400 100

Loading
Вашата порака е испратена.Ви Благодариме!